SVEIKATA SAVO JĖGOMIS
Sveikata ir kitos problemosDienos aktualijosTema diskusijaiTeisingo maitinimosi problemosRaktas į džiaugsmingą gyvenimąDr. R. Follio metodasAr mokate gerti vandenįJūsų organizmas neserga - jis ištroškęsOzonas ir vanduoDAR LABAI SVARBI INFORMACIJA APIE VANDENĮDesiderataGyvenimo filosofijaAJURVEDA-pagal ajurvedą žarnyno toksinai ir kaip jų išvengtiNORBEKOVASSU DŽOK stebuklasTiesus stuburasNatūralus šilkasKosmosas ir sveikataNuoširdūs patarimai, kaip padėti mirštančiamApie maneIšsilavinimasParduotuvė
Desiderata

                                                            DESIDERATA
DESIDERATA
DŽenk ramiai per triukšmą ir skubėjimą – atmink, kokią ramybę galima surasti tyloje.

Neatsisakydamas savęs, visada, kai tai įmanoma, palaikyk gerus santykius su kitais žmonėmis.
Savo tiesą garsink aiškiai ir ramiai. Išklausyk kitus, nes juk ir kvailys irnetikėlis turi savo apysaką.
Jeigu susilyginsi su kitais, gali pasijusti tuščias, apkars ir gyvenimas, kad visuomet surasi geresnių
ir blogesnių už save.
Tegu Tavo džiaugsmo šaltinis bus savi planai ir pasiekimai. Savo darbą, kad ir koks jis bebūtų kuklus,
atlik iš širdies: jis yra tikra vertybė kintančiuose likimo vingiuose.
Būk atsargus, ką nors sumanydamas – pasaulyje yra pilna apgavystės, bet tegul Tau neužsiskleis tikrų
dorybių prasmė. Daugybe žmonių siekia dorų idealų ir visur gyvenime rasi daug heroizmo. Būk savimi,
nesistenk nugalėti jausmus, nebūk ciniškas meilei, nes visoje nejautrumo bei nusyvilimo akivaizdoje
ji yra amžina, kaip gyvenimas. Ramiai priimk metų naštą be nusivylimo atsisakydamas jaunystės bruožų.
Ukdyk sielos tvirtybę, kuri skaudžioje nelaimėje galėtų apginti ir tapti tau skydu.Nesikankink dėl vaizduotės tvarinių.
Didelė baimė ir nerimas gimsta dažniausiai iš nuovargio ir vienatvės. Šalia sveikos disciplinos būk sau švelnus. Esi visatos vaikas ne mažiau negu medžiai ar žvaigždės. turi teisę būti čia. Ar
Tau aišku ar ne, neabejok, jog visata yra tokia kokia ir turi būti. Kokie bebūtų Tavo troškimai, ar ką nors darai, būk taikoje su Dievu.
Ir triukšme ir gyvenimo sūkuty išlaikyk pusiausvyrą. Nors pasaulis apgaulingas, nuobodus, kupinas neišsipildžiusių, išsisklaidžiusių svajonių, žinok – jis puikus. Būk atidus. Stenkis būti laimingu.

 
                                        Anoniminis tekstas, surastas  
                              senojoje Šv.Povilo bažnyčioje.   
                                   Baltimorėje, 1692m.
 Atspausdinta iš žurnalo „MOKSLAS, EZOTERIKA, ŽMOGUS“ Nr.3 2009 pavasaris, psl.3.